Dokumenty do pobrania

Klauzula informacyjna dot. kontrahentów

KLAUZULA_INFORMACYJNA_Kontrahenci_IR_25.05.2018.pdf

 

Załączniki do umów z podwykonawcami

 

  • Lublin:

Z 13_Klauzula informacyjna dla Wykonawców

 

  • Lewandów:

wzór deklaracji wekslowej pdw
Z3-Protokol-odbioru-koncowego-wzor-pw
Z4-Końcowy-protokół-finansowy-wzór
Z5-Przejściowy-protokół-finansowy-wzór
Z6-Oswiadczenie-do-faktury-końcowej
Z7a – oświadczenie WK 1
Z7b – oświadczenie WK 2
Z7c-Wzór oświadczenia końcowego WK
Z8-Protokol-przekazania-frontu-robot-wzor-pw
Z9-Zgloszenie-do-odbioru-koncowego-wzor-pw
Z10-Protokol-usuniecia-usterek-wzor-pw
Z11-Tabela elementów rozliczeniowych – Budynki
Z11-Tabela elementów rozliczeniowych – Zewnętrzne i śmietniki
Z12-Pełnomocnictwo
Z13-Zgłoszenie do odbioru ostatecznego
Z14-Protokół odbioru ostatecznego
z15 – Wymagania dla Instrukcji Bezpiecznego Wykonania Robót

 

  • Pruszków

wzór deklaracji wekslowej pdw
Z3-Protokol-odbioru-koncowego-wzor-pw
Z4 – Końcowy-protokół-finansowy-wzór
Z5-Przejściowy-protokół-finansowy-wzór
Z6-Oswiadczenie-do-faktury-końcowej
Z7-Oświadczenie częściowe podwykonawcy
Z8-Protokol-przekazania-frontu-robot-wzor-pw
Z9-Zgloszenie-do-odbioru-koncowego-wzor-pw
Z10-Protokol-usuniecia-usterek-wzor-pw
Z12-Szczegółowy Zakres Robót Kontraktu
z13 – Wymagania dla Instrukcji Bezpiecznego Wykonania Robót

 

  • Ząbki – Osiedle Powstańców 33 Etap IV i V

wzór deklaracji wekslowej pdw
Z3-Protokol-odbioru-koncowego-wzor-pw
Z4 – Końcowy-protokół-finansowy-wzór
Z5-Przejściowy-protokół-finansowy-wzór
Z6-Oswiadczenie-do-faktury-końcowej
Z7b-Oświadczenie końcowe
Z7-Oświadczenie do faktury częściowej
Z8-Protokol-przekazania-frontu-robot-wzor-pw
Z9-Zgloszenie-do-odbioru-koncowego-wzor-pw
Z10-Protokol-usuniecia-usterek-wzor-pw

 

  • Zielona Dolina 2 Etap II (ZD2a)

wzór deklaracji wekslowej pdw
Z3-Protokol-odbioru-koncowego-wzor-pw
Z4-Końcowy-protokół-finansowy-wzór
Z5-Przejściowy-protokół-finansowy-wzór
Z6-Oswiadczenie-do-faktury-końcowej
Z7a – oświadczenie WK 1
Z7b – oświadczenie WK 2
Z7c-Wzór oświadczenia końcowego WK
Z8-Protokol-przekazania-frontu-robot-wzor-pw
Z9-Zgloszenie-do-odbioru-koncowego-wzor-pw
Z10-Protokol-usuniecia-usterek-wzor-pw
Z11-Tabela elementów rozliczeniowych – Budynki
Z11-Tabela elementów rozliczeniowych – Zewnętrzne
Z12-Pełnomocnictwo
Z13-Zgłoszenie do odbioru ostatecznego
Z14-Protokół odbioru ostatecznego

 

  • Pozostałe budowy

wzór deklaracji wekslowej pdw
Z3-Protokol-odbioru-koncowego-wzor-pw
Z4 – Końcowy-protokół-finansowy-wzór
Z5-Przejściowy-protokół-finansowy-wzór
Z6-Oswiadczenie-do-faktury-końcowej
Z7a-Oswiadczenie-Wykonawcy-do-faktury-czesciowej-wzor-pw
Z7b-Oswiadczenie-Końcowe
Z8-Protokol-przekazania-frontu-robot-wzor-pw
Z9-Zgloszenie-do-odbioru-koncowego-wzor-pw
Z10-Protokol-usuniecia-usterek-wzor-pw
z12 – Wymagania dla Instrukcji Bezpiecznego Wykonania Robót