Dokumenty do pobrania

Dokumenty do pobrania

Klauzula informacyjna dot. kontrahentów

 

KLAUZULA_INFORMACYJNA_Kontrahenci_IR_25.05.2018.pdf

 

 

Załączniki nr 1A do 11A do umów z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami budowy Bemowo Residence ul. Szeligowska w Warszawie:.

Z1a – Harmonogram Rzeczowo-Finansowy – Bemowo Residence
Z3 – Protokół odbioru końcowego – wzór
Z4 – Końcowy protokół finansowy – wzór
Z5 – Przejściowy protokół finansowy – wzór
Z6 – Oświadczenie Wykonawcy o końcowym rozliczeniu – wzór
Z7a – Oświadczenie podwykonawcy. dostawcy
Z7b – Oświadczenie Wykonawcy do faktury końcowej – wzór
Z8 – Protokół przekazania frontu robót – wzór
Z9 – Zgłoszenie do odbioru końcowego – wzór
Z10 – Protokół usunięcia usterek – wzór
Z11 – Standard dokumentacji powykonawczej
Z11a – Protokół utrzymania czystości i BHP

Załączniki nr 3 do 12 do umów z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami budowy Zielona Dolina II w Warszawie:.

Z3 – Protokol odbioru koncowego – wzor
Z4 – Koncowy protokol finansowy – wzor
Z5 – Przejsciowy protokol finansowy – wzor
Z6 – Oswiadczenie Wykonawcy o koncowym rozliczeniu – wzor
Z7a – Oswiadczenie Wykonawcy – wzor
Z7b – Oswiadczenie Wykonawcy – wzor
Z8 – Protokol przekazania frontu robot – wzor
Z9 – Zgloszenie do odbioru koncowego – wzor
Z10 – Protokol usuniecia usterek – wzor
Z11 – Tabela elementow rozliczeniowych
Z12 – Pelnomocnictwo – wzor – os. prawne
Z12 – Pelnomocnictwo – wzor – os. fizyczne

Załączniki nr 3 do 10 do umów z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami:

Z3 – Protokol odbioru koncowego – wzor
Z4 – Koncowy protokol finansowy – wzor
Z5 – Przejsciowy protokol finansowy – wzor
Z6 – Oswiadczenie Wykonawcy o koncowym rozliczeniu – wzor
Z7a – Oswiadczenie Wykonawcy do faktury czesciowej – wzor
Z7b – Oswiadczenie Wykonawcy do faktury koncowej – wzor
Z8 – Protokol przekazania frontu robot – wzor
Z9 – Zgloszenie do odbioru koncowego – wzor
Z10 – Protokol usuniecia usterek – wzor

Wzory protokołów finansowych do stosowania dla robót wykonanych po 19.05.2017 r. objętych odwrotnym obciążeniem podatkiem VAT:

Z3 – Końcowy protokół finansowy – wzór
Z4 – Przejściowy protokół finansowy – wzór