Kontakt

Dane kontaktowe

INSTALBUD-RZESZÓW Sp. z o.o.
ul.T. Boya-Żeleńskiego 6a
35-105 Rzeszów, Polska
tel.: 00 48 17 850 56 55
fax: 00 48 17 850 56 56
e-mail: zarzad@instalbud.rzeszow.pl

NIP: 813-33-81-382
REGON: 180007809
KRS: 0000225506

Biuro czynne: poniedziałek – piątek: 7.30 – 15.30

Zarząd Firmy

WOJCIECH KOSIK

Prezes Zarządu
tel.: 00 48 17 850 56 55
fax: 00 48 17 850 56 56
e-mail: zarzad@instalbud.rzeszow.pl

JAROSŁAW SŁODOWNIK

Dyrektor ds. Produkcji
tel.: 00 48 17 850 56 53
fax: 00 48 17 850 56 56
e-mail: j.slodownik@instalbud.rzeszow.pl

Dział Personalny i Administracja

AGNIESZKA STOPA

Specjalista ds. Administracyjno-Biurowych
tel.: 00 48 17 850 56 55
fax: 00 48 17 850 56 56
e-mail: zarzad@instalbud.rzeszow.pl

JOANNA HALA

Specjalista ds. personalnych
tel.: 00 48 17 850 56 61
fax: 00 48 17 850 56 56
e-mail: j.hala@instalbud.rzeszow.pl

Dział Prawny

MIKOŁAJ NITKA

Dyrektor Działu Prawnego
tel.: 00 48 17 850 56 68
e-mail: m.nitka@instalbud.rzeszow.pl

ANNA POKORA – PAJA

Specjalista ds. Obsługi Prawnej
Tel.: 725 992 517
e-mail: a.pokora@instalbud.rzeszow.pl

RADOSŁAW BUKAŁA

Specjalista ds. obsługi prawnej
tel.: 725 992 543
e-mail: r.bukala@instalbud.rzeszow.pl

Księgowość

LUCYNA SZYDEŁKO

Dyrektor ds. Ekonomicznych
tel.: 00 48 17 850 56 57
fax: 00 48 17 850 56 56
e-mail: l.szydelko@instalbud.rzeszow.pl

KSIĘGOWOŚĆ

tel.: 00 48 17 850 56 58
e-mail: ksiegowosc@instalbud.rzeszow.pl

PŁACE

tel.: 00 48 17 850 56 59
e-mail: ksiegowosc@instalbud.rzeszow.pl

Dział Przygotowania i Realizacji Produkcji
Dział Budowlany i Podwykonawcy

HUBERT CHROSTOWSKI
Budowlany

Dyrektor ds. przygotowania i realizacji produkcji
tel: 00 48 17 850 56 69
e-mail: h.chrostowski@instalbud.rzeszow.pl

WITOLD SOWA
Budowlany

Specjalista ds. Przygotowania i Realizacji Produkcji
tel.: 00 48 17 850 56 64
e-mail: w.sowa@instalbud.rzeszow.pl

ANNA KARAŚ
Budowlany

Starszy specjalista ds. kosztorysowania i przygotowywania ofert
tel.: 00 48 17 850 56 74
e-mail: a.karas@instalbud.rzeszow.pl

MARCIN PIKUZIŃSKI
Podwykonawcy

Kierownik działu umów i realizacji produkcji
tel.: 00 48 17 850 56 65
e-mail: m.pikuzinski@instalbud.rzeszow.pl

JOANNA PYZA
Podwykonawcy

Specjalista ds. przygotowania produkcji
tel.: 00 48 17 850 56 70
e-mail: j.pyza@instalbud.rzeszow.pl

EWA KURDZIEL
Podwykonawcy

Młodszy specjalista ds. realizacji produkcji
tel.: 00 48 17 850 56 63
e-mail: e.kurdziel@instalbud.rzeszow.pl

Dział Instalacji

JANUSZ JACHCZYK

Dyrektor ds. Produkcji
tel.: 00 48 725 992 506
e-mail: j.jachczyk@instalbud.rzeszow.pl

MICHAŁ NAZARKO

Dyrektor ds. Przygotowania Produkcji
tel.: 00 48 17 850 56 62
e-mail: m.nazarko@instalbud.rzeszow.pl

MAŁGORZATA PUSTELNIAK

Starszy specjalista ds. budżetowania i przygotowywania ofert
tel.: 00 48 17 850 56 66
e-mail: m.pustelniak@instalbud.rzeszow.pl

KRZYSZTOF ŚWIST

Młodszy specjalista ds. budżetowania i przygotowywania ofert
tel.: 00 48 17 850 56 60
e-mail: k.swist@instalbud.rzeszow.pl

ANNA ŻELAZKO

Młodszy specjalista ds. kosztorysowania i przygotowywania ofert
tel.: 00 48 17 850 56 75
e-mail: a.zelazko@instalbud.rzeszow.pl

EWA DOMAŃSKA

Młodszy specjalista ds. kosztorysowania i przygotowania ofert
tel.: 00 48 17  850 56 75
e-mail: e.domanska@instalbud.rzeszow.pl

Baza Sprzętowo - Transportowa

ROBERT MIŚ

Dyrektor Wytwórni Betonu i Bazy Sprzętu
tel. kom: 00 48 725 992 520
e-mail: r.mis@instalbud.rzeszow.pl

PAWEŁ PIZŁO

Koordynator ds. Zaopatrzenia i Transportu
tel. kom: 00 48 665 950 953
e-mail: p.pizlo@instalbud.rzeszow.pl

Dział Usterek

MARIUSZ KOBYLIŃSKI

Kierownik działu usterkowego
tel.: 605 271 788
e-mail: m.kobyinski@instalbud.rzeszow.pl

Budownictwo mieszkaniowe
Dział Inwestycji Deweloperskich

URSZULA CHCIUK

Koordynator projektów inwestycyjnych
tel.: 725 992 564
e-mail: u.chciuk@instalbud.rzeszow.pl

JOLANTA TALAREK

Specjalista ds. inwestycji
tel.: 881 302 303
e-mail: j.talarek@instalbud.rzeszow.pl

Budowa „Bemowo Residence”, ul. Szeligowska w Warszawie

PIOTR STYCZYŃSKI

Z-ca dyr. ds. Produkcji
tel.: 725 992 521
e-mail: p.styczynski@instalbud.rzeszow.pl

PAWEŁ LEŚNIEWSKI

Kierownik budowy
tel.: 725 851 297
e-mail: p.lesniewski@instalbud.rzeszow.pl

Budowa „Zielona Dolina” et. II, et. IIa, et. III, ul. Zdziarska w Warszawie

PIOTR STYCZYŃSKI

Z-ca dyr. ds. Produkcji
tel.: 725 992 521
e-mail: p.styczynski@instalbud.rzeszow.pl

BARTŁOMIEJ PŁUSA

Kierownik budowy
tel.: 725 992 536
e-mail: b.plusa@instalbud.rzeszow.pl

Budowa „Etap IV-V Osiedla Powstańców 33” w Ząbkach, Warszawa

PIOTR STYCZYŃSKI

Z-ca dyr. ds. Produkcji
tel.: 725 992 521
e-mail: p.styczynski@instalbud.rzeszow.pl

MAREK JANOWSKI

Kierownik budowy
tel.: 725 992 522
e-mail: m.janowski@instalbud.rzeszow.pl

Budowa "Jaśminowe Domy”, ul. Zimowita w Rzeszowie

PRZEMYSŁAW MAJKUT

Kierownik budowy
tel.: 725 992 502
e-mail: p.majkut@instalbud.rzeszow.pl

Budownictwo sanitarne
Budowa kanalizacji sanitarnej w zachodniej części Gminy Limanowa

JANUSZ JACHCZYK

Kierownik budowy
tel.: 725 992 506
e-mail: j.jachczyk@instalbud.rzeszow.pl

Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wolica – II et. (Gmina Nadarzyn)

JANUSZ JACHCZYK

Kierownik budowy
tel.: 725 992 506
e-mail: j.jachczyk@instalbud.rzeszow.pl