Polityka jakości

Polityka jakości

Głównym celem prowadzonej przez nas Polityki Jakości jest uzyskiwanie wysokiego standardu wykonywanych przez nas usług w branży ogólnobudowlanej tak, aby zaspokoić potrzeby naszych Klientów. Staramy się, aby wszystkie nasze zobowiązania, działania i usługi dla Klienta były spełnione bez zastrzeżeń i stanowiły rekomendacje dla przyszłych interesów spółki.

Cel ten osiągamy przez:
– stałe unowocześnianie technologii wykonawstwa,
– systematyczne podnoszenie kwalifikacji personelu,
– doskonalenie wszystkich procesów zarządzania, wykonawstwa,
– podnoszenie poziomu organizacji pracy na każdym stanowisku pracy,
– ustawiczne podnoszenie świadomości załogi w zakresie jakości poprzez systematyczne szkolenia,
– wzrost efektywności ekonomiczno-finansowej spółki.

Zadaniem spółki jest realizowanie produkcji i świadczenie usług zgodnie z wymogami i oczekiwaniami Klientów w zakresie niezawodności, terminowości realizacji, bezpieczeństwa, estetyki wykonania oraz umocnienie konkurencyjnej pozycji firmy na rynku.