Zarząd spółki

Zarząd

WOJCIECH KOSIK
Prezes Zarządu

Pan Wojciech Kosik jest absolwentem Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego. Tytuł magistra uzyskał w 2002 roku. Swoją karierę zawodową rozpoczął w 2003 roku, podejmując pracę Specjalisty ds. Zaopatrzenia i Rozliczeń Materiałowych w PBM „Instalbud” Sp. z o.o. Od września 2004 roku w wyżej wymienionej firmie pełnił funkcję Specjalisty ds. Przygotowania Produkcji, kontynuując ją w „Intalbud-Rzeszów” Sp. z o.o. po podziale PBM „Instalbud” Sp. z o.o. W 2008 został Vice-Prezesem ds. Marketingu i Zarządzania, a w styczniu 2009 roku objął stanowisko Prezesa Zarządu firmy „Instalbud – Rzeszów” Sp. z o.o., które piastuje do dziś.