Zarząd spółki

Zarząd

WOJCIECH KOSIK
Prezes Zarządu

Pan Wojciech Kosik jest absolwentem Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego. Tytuł magistra uzyskał w 2002 roku. Swoją karierę zawodową rozpoczął w 2003 roku, podejmując pracę Specjalisty ds. Zaopatrzenia i Rozliczeń Materiałowych w PBM „Instalbud” Sp. z o.o. Od września 2004 roku w wyżej wymienionej firmie pełnił funkcję Specjalisty ds. Przygotowania Produkcji, kontynuując ją w „Intalbud-Rzeszów” Sp. z o.o. po podziale PBM „Instalbud” Sp. z o.o. W 2008 został Vice-Prezesem ds. Marketingu i Zarządzania, a w styczniu 2009 roku objął stanowisko Prezesa Zarządu firmy „Instalbud – Rzeszów” Sp. z o.o., które piastuje do dziś.

JAROSŁAW SŁODOWNIK
Dyrektor ds.Produkcji

Pan Jarosław Słodownik jest absolwentem Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Rzeszowskiej. Tytuł magistra inżyniera uzyskał w 1997 roku. Karierę zawodową rozpoczynał w Zakładach Budownictwa Mostowego pełniąc funkcję Inżyniera Budowy. W październiku 1999 roku otrzymał uprawnienia budowlane upoważniające do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń. Od stycznia 2000 roku został Specjalistą ds. Inwestycji w firmie „Kronowood” Sp. z o.o. Od sierpnia 2000 roku piastował funkcję Kierownika Budowy w firmie PBM „Instalbud” Sp. z o.o. Pozostał na tym stanowisku po podziale firmy w 2005 roku. Od września 2007 jest Dyrektorem ds. Produkcji firmy „Instalbud – Rzeszów” Sp. z o.o., natomiast od stycznia 2009 roku jest Członkiem Zarządu firmy.