Dane identyfikacyjne

Dane identyfikacyjne

Nazwa:
INSTALBUD-RZESZÓW Sp. z o.o.
Adres:
ul. T. Boya-Żeleńskiego 6a, 35-105 Rzeszów, Polska
Telefon:
00 48 17 850 56 55
Faks: 00 48 17 850 56 56
Strona www: www.instalbud.rzeszow.pl
e-mail: zarzad@instalbud.rzeszow.pl
Profil działalności:
Kompleksowa realizacja obiektów budowlanych
NIP: 813-33-81-382
Regon: 180007809
Kapitał zakładowy spółki: 53 900,00 zł (opłacony w całości)
Krajowy rejestr Sądowy: XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000225506
Urząd Skarbowy: Podkarpacki Urząd Skarbowy w Rzeszowie ul. Geodetów 1
Bank spółki: Mbank S.A.
Rachunek bankowy: 41 1140 1225 0000 5295 1900 1001