Projekty unijne

03.10.2010

Sprawozdanie z realizacji projektu polegającego na udziale w cyklu targów: Rzeszów, Kraków, Lublin dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Regionalnego

Firma Instalbud-Rzeszów w dniu 30.09.2010 zakończyła realizację projektu polegającego na udziale w cyklu targów branżowych związanych z budownictwem w Rzeszowie, Krakowie i Lublinie. Realizowany projekt miał na celu zapoznanie inwestorów, dostawców materiałów, podwykonawców z nową ofertą spółki w postaci wotralu internetowego „www.budeo.net”, oraz promować Podkarpacie jako teren atrakcyjny pod względem inwestycyjnym i turystycznym.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013

Tytuł projektu: „Udział przedsiębiorstwa Instalbud-Rzeszów sp. z o.o. w imprezach wystawienniczych: Rzeszów, Kraków, Lublin”

Całkowita wartość projektu:
218 504,63 PLN

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:
106 515,43 PLN

„Instalbud-Rzeszów spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego

www.instalbud.rzeszow.pl
www.rpo.podkarpackie.pl

 

Firma Instalbud-Rzeszów sp. z o.o. w dniu 16.08.2010 podpisała umowę na realizację projektu którego celem jest rozszerzenie zakresu działania spółki o produkcję betonów tradycyjnych oraz nowoczesnych (betony wysokowartościowe BWW, betony samozagęszczalne) poprzez zakup mobilnego węzła betoniarskiego z innowacyjnym systemem sterowania, wraz z instalacją do utylizacji popłuczyn betonowych oraz resztek świeżego betonu dzięki dostępowi do zewnętrznych źródeł finansowania.

Tytuł projektu: „Zakup węzła betoniarskiego mobilnego z innowacyjnym systemem sterowania pozwalającym na produkcję betonu bez skutków ubocznych dla środowiska szansą rozwoju dla Firmy „Instalbud-Rzeszów” sp. z o.o. ”

Całkowita wartość projektu:
4 443 606,00 PLN

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:
1 971 365,00 PLN

„Instalbud-Rzeszów spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”

„Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013 oraz budżetu Państwa”

Rzeszów 25.10.2010

Zapytanie dotyczące projektu „Zakup węzła betoniarskiego mobilnego z innowacyjnym systemem sterowania pozwalającym na produkcję betonu bez skutków ubocznych dla środowiska szansą rozwoju dla Firmy „INSTALBUD-RZESZÓW” sp. z o.o.” w ramach działania 1.1. Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości.

Ogłoszenie dotyczące projektu „Zakup węzła betoniarskiego mobilnego z innowacyjnym systemem sterowania pozwalającym na produkcję betonu bez skutków ubocznych dla środowiska szansą rozwoju dla Firmy „INSTALBUD-RZESZÓW” sp. z o.o.” w ramach działania 1.1. Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości.

W związku z realizacją projektu „Zakup węzła betoniarskiego mobilnego z innowacyjnym systemem sterowania pozwalającym na produkcję betonu bez skutków ubocznych dla środowiska szansą rozwoju dla Firmy „INSTALBUD-RZESZÓW” sp. z o.o.” Instalbud-Rzeszów sp. z o.o. zawraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na dostawę: Kompletnego ogrodzenia: ogrodzenie modułowe systemowe – ażurowe anti. Climb w ilości 150 m.
Szczegóły dostępne w siedzibie firmy.

Oferty prosimy przesyłać w terminie do 02 listopad 2010 r.:
– na adres e-mail: zarzad@instalbud.rzeszow.pl
– lub na faks Fax: (17) 850 56 56
– lub składać w siedzibie Instalbud-Rzeszów Sp. z o.o., ul. T. Boya Żeleńskiego 6a w Rzeszowie

Zamówienie nie jest udzielane na podstawie prawa zamówień publicznych.
W niniejszym postępowaniu przetargowym nie maja zastosowania przepisy odwoławcze.

„Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013 oraz budżetu Państwa”

Data: 22.11.2010
Wybrany dostawca: Arte System s.c. ul. Przemysłowa 7, 63-500 Ostrzeszów

Rzeszów 29.10.2010

Ogłoszenie dotyczące projektu „Zakup węzła betoniarskiego mobilnego z innowacyjnym systemem sterowania pozwalającym na produkcję betonu bez skutków ubocznych dla środowiska szansą rozwoju dla Firmy „INSTALBUD-RZESZÓW” sp. z o.o.” w ramach działania 1.1. Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości.

W związku z realizacją projektu „Zakup węzła betoniarskiego mobilnego z innowacyjnym systemem sterowania pozwalającym na produkcję betonu bez skutków ubocznych dla środowiska szansą rozwoju dla Firmy „INSTALBUD-RZESZÓW” sp. z o.o.” Instalbud-Rzeszów sp. z o.o. zawraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na dostawę: 5 szt. kontenerów: 3 kontenery administracyjne, 2 kontenery socjalne

Szczegóły dostępne w siedzibie firmy.

Oferty prosimy przesyłać w terminie do 05 listopad 2012 r.:
– na adres e-mail: zarzad@instalbud.rzeszow.pl
– lub na faks Fax: (17) 850 56 56
– lub składać w siedzibie Instalbud-Rzeszów Sp. z o.o., ul. T. Boya Żeleńskiego 6a w Rzeszowie

Zamówienie nie jest udzielane na podstawie prawa zamówień publicznych.
W niniejszym postępowaniu przetargowym nie maja zastosowania przepisy odwoławcze

„Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013 oraz budżetu Państwa”

Data: 27.11.2010
Wybrany dostawca: Touax sp. z o.o. ul. Kłobucka 8, 02-699 Warszawa

Rzeszów 23.11.2010

Ogłoszenie dotyczące projektu „Zakup węzła betoniarskiego mobilnego z innowacyjnym systemem sterowania pozwalającym na produkcję betonu bez skutków ubocznych dla środowiska szansą rozwoju dla Firmy „INSTALBUD-RZESZÓW” sp. z o.o.” w ramach działania 1.1. Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości.

W związku z realizacją projektu „Zakup węzła betoniarskiego mobilnego z innowacyjnym systemem sterowania pozwalającym na produkcję betonu bez skutków ubocznych dla środowiska szansą rozwoju dla Firmy „INSTALBUD-RZESZÓW” sp. z o.o.” Instalbud-Rzeszów sp. z o.o. zawraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na dostawę i montaż mobilnego węzła betoniarskiego wraz z urządzeniem do recyklingu wg specyfikacji.

Szczegóły dostępne w siedzibie firmy.

Oferty prosimy przesyłać w terminie do 30 listopad 2010 r.:
– na adres e-mail: zarzad@instalbud.rzeszow.pl
– lub na faks Fax: (17) 850 56 56
– lub składać w siedzibie Instalbud-Rzeszów Sp. z o.o., ul. T. Boya Żeleńskiego 6a w Rzeszowie
Osoba do kontaktu Andrzej Majka

Zamówienie nie jest udzielane na podstawie prawa zamówień publicznych.
W niniejszym postępowaniu przetargowym nie maja zastosowania przepisy odwoławcze

„Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013 oraz budżetu Państwa”

Data: 15.12.2010
Wybrany dostawca: Tugeb -Polbud sp. z o.o. Sławoszowice ul. Kolejowa 7, 56-300 Milicz

Rzeszów 30.11.2010

Ogłoszenie dotyczące projektu „Zakup węzła betoniarskiego mobilnego z innowacyjnym systemem sterowania pozwalającym na produkcję betonu bez skutków ubocznych dla środowiska szansą rozwoju dla Firmy „INSTALBUD-RZESZÓW” sp. z o.o.” w ramach działania 1.1. Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości.

W związku z realizacją projektu „Zakup węzła betoniarskiego mobilnego z innowacyjnym systemem sterowania pozwalającym na produkcję betonu bez skutków ubocznych dla środowiska szansą rozwoju dla Firmy „INSTALBUD-RZESZÓW” sp. z o.o.” Instalbud-Rzeszów sp. z o.o. zawraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na dostawę:
Pompogruszka i pompa do betonu o następujących parametrach:

Pompa do betonu
1.Wysięg pionowy minimum 40 mb.
2. Ilość ramion masztu: 5
3. Wydajność pompy: minimum 180 m3/h
4. Rurociąg o średnicy 125 mm, dwupłaszczowy.
5. Instalacja wysokociśnieniowa do mycia pompy.
6. Podwozia pod zabudowę marek: MAN, Mercedes, Scania.

Pompogruszka
1. Wysięg pionowy minimum 28 mb.
2. Ilość ramion masztu: 4
3. Wydajność pompy: minimum 67 m3/h
4. Rurociąg o średnicy 100 mm, dwupłaszczowy
5. Pojemność pompogruszki 9m3
6. Instalacja wysokociśnieniowa do mycia pompy.
7. Podwozia pod zabudowę marek: MAN, Mercedes, Scania.
Szczegóły dostępne w siedzibie firmy pod numerem (17) 850 56 55.

Oferty prosimy przesyłać w terminie do 10 grudzień 2010 r.:
– na adres e-mail: zarzad@instalbud.rzeszow.pl
– lub na faks Fax: (17) 850 56 56
– lub składać w siedzibie Instalbud-Rzeszów Sp. z o.o., ul. T. Boya Żeleńskiego 6a w Rzeszowie
Osoba do kontaktu Andrzej Majka

Zamówienie nie jest udzielane na podstawie prawa zamówień publicznych.
W niniejszym postępowaniu przetargowym nie maja zastosowania przepisy odwoławcze

„Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013 oraz budżetu Państwa”

Data: 19.01.2011
Wybrany dostawca: Ciepiela Technology Promotion ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa

Rzeszów 18.03.2011

Ogłoszenie dotyczące projektu „Zakup węzła betoniarskiego mobilnego z innowacyjnym systemem sterowania pozwalającym na produkcję betonu bez skutków ubocznych dla środowiska szansą rozwoju dla Firmy „INSTALBUD-RZESZÓW” sp. z o.o.” w ramach działania 1.1. Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości.

W związku z realizacją projektu „Zakup węzła betoniarskiego mobilnego z innowacyjnym systemem sterowania pozwalającym na produkcję betonu bez skutków ubocznych dla środowiska szansą rozwoju dla Firmy „INSTALBUD-RZESZÓW” sp. z o.o.” Instalbud-Rzeszów sp. z o.o. zawraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na dostawę: Ładowarki kołowej o pojemności łyżki minimum 2,3 m3

Szczegóły dostępne w siedzibie firmy

Oferty prosimy przesyłać w terminie do 25 marca 2011 r.:
– na adres e-mail: zarzad@instalbud.rzeszow.pl
– lub na faks Fax: (17) 850 56 56
– lub składać w siedzibie Instalbud-Rzeszów Sp. z o.o., ul. T. Boya Żeleńskiego 6a w Rzeszowie

Zamówienie nie jest udzielane na podstawie prawa zamówień publicznych.
W niniejszym postępowaniu przetargowym nie maja zastosowania przepisy odwoławcze

„Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013 oraz budżetu Państwa”

Data: 25.03.2011
Wybrany dostawca: FMBiD XCMGEuropa sp. z o.o. ul. Karpina 116, 99-416 Nieborów

Rzeszów 24.05.2011

Ogłoszenie dotyczące projektu „Zakup węzła betoniarskiego mobilnego z innowacyjnym systemem sterowania pozwalającym na produkcję betonu bez skutków ubocznych dla środowiska szansą rozwoju dla Firmy „INSTALBUD-RZESZÓW” sp. z o.o.” w ramach działania 1.1. Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości.

W związku z realizacją projektu „Zakup węzła betoniarskiego mobilnego z innowacyjnym systemem sterowania pozwalającym na produkcję betonu bez skutków ubocznych dla środowiska szansą rozwoju dla Firmy „INSTALBUD-RZESZÓW” sp. z o.o.” Instalbud-Rzeszów sp. z o.o. zawraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na sprzedaż 5 sztuk zestawów komputerowych oraz 2 sztuk drukarek. Specyfikacja zestawu komputerowego:

HP ProBook 4530s XX955EA –
Core i3 2310M / 15,6 WXGA / 2048 / 320 /
Intel HD 3000 / DVD /
+ torba + mysz
+ oprogramowanie win 7 pro
+ office small bisness
+ kaspersky antywirus

Specyfikacja do drukarki:
laserowa – wielofunkcyjna / skaner, drukarka, kopiarka/ /model HP lub Brother/

Szczegóły dostępne w siedzibie firmy pod numerem (17) 850 56 55.

Oferty prosimy przesyłać w terminie do 31 czerwca 2011 r.:
– na adres e-mail: zarzad@instalbud.rzeszow.pl
– lub na faks Fax: (17) 850 56 56
– lub składać w siedzibie Instalbud-Rzeszów Sp. z o.o., ul. T. Boya Żeleńskiego 6a w Rzeszowie
Osoba do kontaktu Urszula Przybyła

Zamówienie nie jest udzielane na podstawie prawa zamówień publicznych.
W niniejszym postępowaniu przetargowym nie maja zastosowania przepisy odwoławcze

„Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013 oraz budżetu Państwa”

Data: 07.06.2011
Wybrany dostawca: Opteam sp. S.A. Tajęcina 113, 36-002 Jasionka

Rzeszów 30.10.2012

Ogłoszenie dotyczące projektu „Zakup węzła betoniarskiego mobilnego z innowacyjnym systemem sterowania pozwalającym na produkcję betonu bez skutków ubocznych dla środowiska szansą rozwoju dla Firmy „INSTALBUD-RZESZÓW” sp. z o.o.” w ramach działania 1.1. Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości

W związku z realizacją projektu „Zakup węzła betoniarskiego mobilnego z innowacyjnym systemem sterowania pozwalającym na produkcję betonu bez skutków ubocznych dla środowiska szansą rozwoju dla Firmy „INSTALBUD-RZESZÓW” sp. z o.o.” Instalbud-Rzeszów sp. z o.o. zawraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na dostawę: Urządzenia wielofunkcyjnego z niezbędnym oprzyrządowaniem ( łyżka do wysokiego załadunku (pojemność 1,5m3), spychacz boczny, koparka łańcuchowa- trencz, wiertnica, widłak do palet, odśnieżarka turbinowa, zamiatarka, młot kucie).

Szczegóły dostępne w siedzibie firmy.

Oferty prosimy przesyłać w terminie do 09 listopad 2012 r.:
– na adres e-mail: zarzad@instalbud.rzeszow.pl
– lub na faks Fax: (17) 850 56 56
– lub składać w siedzibie Instalbud-Rzeszów Sp. z o.o., ul. T. Boya Żeleńskiego 6a w Rzeszowie

Zamówienie nie jest udzielane na podstawie prawa zamówień publicznych.
W niniejszym postępowaniu przetargowym nie maja zastosowania przepisy odwoławcze

„Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013 oraz budżetu Państwa”

Data: 14.11.2012
Wybrany dostawca: Intrac Polska sp.z o.o. Rzeszów 36-002 Jasionka 587

Sprawozdanie z realizacji projektu polegającego na zakupie mobilnego węzła betoniarskiego z innowacyjnym systemem sterowania

Rzeszów 08.02.2013

Firma Instalbud-Rzeszów sp. z o.o. w dniu 31.12.2012 zakończyła realizację projektu polegającego na zakupie mobilnego węzła betoniarskiego z innowacyjnym systemem sterowania, wraz z instalacją do utylizacji popłuczyn betonowych oraz resztek świeżego betonu. Realizowany projekt miał na celu poszerzenie działalności o produkcję betonu. Firma obecnie produkuje dwa rodzaje mieszanek betonowych: beton tradycyjny oraz zgodnie z nowymi trendami rozwojowymi w technologii betony wysokowartościowe, samozagęszczalne sprzedawane na rynek województwa podkarpackiego.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013
Tytuł projektu: „Zakup węzła betoniarskiego mobilnego z innowacyjnym systemem sterowania pozwalającym na produkcję betonu bez skutków ubocznych dla środowiska szansą rozwoju dla Firmy „INSTALBUD-RZESZÓW” sp. z o.o. ”

Całkowita wartość projektu:
5 269 448,18 PLN

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:
1 649 670,02 PLN

„Instalbud-Rzeszów spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego