Kurs pierwszej pomocy dla pracowników

Kurs pierwszej pomocy dla pracowników

W dniach 24-27 października 2016r. pracownicy firmy uczestniczyli w ośmiogodzinnym kursie pierwszej pomocy prowadzonym przez wykwalifikowanych ratowników medycznych. 

Kurs obejmował swoim zakresem najważniejsze elementy pierwszej pomocy, które mogą być przydatne w codziennych sytuacjach. Był podzielony na część teoretyczną – pokaz multimedialny oraz zajęcia praktyczne. Po ukończeniu szkolenia każdy uczestnik otrzymał imienne zaświadczenie, zgodne z wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji.