Instalbud – Rzeszów organizuje zbiórkę odzieży dla potrzebujących!

Instalbud – Rzeszów organizuje zbiórkę odzieży dla potrzebujących!

Instalbud-Rzeszów Sp. z o.o. od początku swej działalności aktywnie włącza się w różnego rodzaju akcje charytatywne.

Nasze bezpośrednie zaangażowanie w każdy projekt przynosi nam satysfakcję szczególnie, gdy pozytywną informację zwrotną przekazują nam osoby, do których kierowana jest nasza pomoc. Od pewnego czasu, znając trudną sytuację w jakiej znaleźli się nasi sąsiedzi z Ukrainy, organizujemy wolontariat na ich rzecz.

W holu wejściowym do naszego biurowca umieściliśmy kontener na odzież używaną do którego swoje rzeczy może wrzucić każdy pracownik naszej firmy lub osoby przebywające w budynku. 24 czerwca oddamy całą zgromadzoną odzież, która następnie zostanie przekazana osobom najbardziej jej potrzebującym. Po zakończonej zbiórce kontener zostanie pozostawiony na swoim miejscu dając możliwość ciągłej pomocy dla innych.

Jeszcze raz zachęcamy wszystkich do wzięcia udziału w zbiórce. Dziękujemy za dotychczasowe wsparcie i dobre serce.