Czterokondynacyjny Pawilon Handlowy W Rzeszowie

Czterokondynacyjny Pawilon Handlowy W Rzeszowie

Czterokondygnacyjny obiekt przeznaczony na działalność handlowo – usługową w Rzeszowie przy ul. Zygmuntowskiej.  Obiekt sąsiadujący nowowznoszonymi ścianami z trzech stron z isniejacymi użytkowanymi budynkami. Zakres robót obejmowal wykonanie stanu surowego otwartego.

Szczegóły projektu

Termin realizacji: 2005-2006