Budowa mostu – Głobikówka

Budowa mostu – Głobikówka

Informujemy, że firma INSTALBUD – RZESZÓW Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Boya Żeleńskiego 6A zrealizowała prace polegające na wykonaniu zadania „Budowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1316R Głobikowa – Siedliska Bogusz na potoku b/n wraz z przebudową dojazdów, odwodnieniem, przełożeniem i zabezpieczeniem koryta potoku – w ramach usuwania skutków powodzi”.

Zakres prac związanych z inwestycją:

 • budowę tymczasowego przejścia dla pieszych,
 • wycinkę drzew,
 • wykonanie zabezpieczenia przed napływem wód z potoku,
 • rozbiórkę drogi,
 • wykonanie wykopów,
 • montaż prefabrykowanych przepustów drogowych o wymiarach 6,0×2,5m – 6mb,
 • wykonanie ławy żelbetowej pod część przelotową,
 • wykonanie płyty zespalającej, ścianek czołowych żelbetowych,
 • izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne oraz izolacje płyty papą,
 • zasypanie przyczółków przepustu pospółką z zagęszczeniem,
 • montaż krawężników kamiennych (granitowych),
 • montaż poręczy mostowych,
 • wykonanie nawierzchni z żywic na kapach chodnikowych,
 • wykonanie nawierzchni z kostki brukowej,
 • wykonanie bruku z kamienia naturalnego,
 • plantowanie skarp i korony nasypów,
 • zasypanie starego koryta potoku gruntem z odkładu,
 • wykonanie umocnień skarp oraz gurtów zamykających z koszy i materacy z siatki stalowej wypełnionych kamieniem,
 • wykonanie umocnień dna potoku z dybli DC-15,
 • rozebranie konstrukcji stalowej i drewnianej starego mostu.
 • wykonanie warstwy odsączającej i mrozoochronnej z kruszyw naturalnych.

 

Galeria

Szczegóły projektu

Termin realizacji: 2010r - 2011r
Inwestor: GDDKiA Rzeszów
Generalny Wykonawca: MPWiM