Budowa kanalizacji sanitarnej w m.Wolica – II etap (Gmina Nadarzyn)

Budowa kanalizacji sanitarnej w m.Wolica – II etap (Gmina Nadarzyn)

Projekt w realizacji

Szczegóły projektu

Sieć grawitacyjna: 4.627,00 mb
Przyłącza domowe: 511,00 mb
Kanalizacja tłoczna (ciśnieniowa): 501,50 mb
Przepompownie ścieków: 3 kpl
Wartość netto: 2.516.555,86 zł
Wartość brutto: 3,095.361,71 zł