Majster / Inżynier budowy

Majster / Inżynier budowy

Obowiązki:

Kierowanie zespołem brygad robotniczych w zakresie terminowej i jakościowo dobrej realizacji budów, zgodnie z prawem budowlanym

Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:

Prowadzenie robót budowlano- montażowych zgodnie z wymogami prawa budowlanego, a w szczególności:

 • koordynuje roboty wykonywane przez podwykonawców,
 • ustala kolejność i terminy wykonania robót na podstawie przyjętego harmonogramu,
 • prowadzi i przechowuje dziennik budowy i księgi obmiarów,
 • określa porządek obowiązujący na budowie i sprawuje nadzór nad BHP,
 • zarządza i nadzoruje wykonanie obiektów tymczasowego zaplecza budowy,
 • nadzoruje zużycie materiałów zgodnie z limitem materiałowym i budżetem budowy,
 • wyposaża brygady w sprzęt i narzędzia, odpowiada za ich stan techniczny, zabezpiecza przed kradzieżą

Wymagania:

 • wykształcenie średnie/wyższe budowlane,
 • min. 3-letniego doświadczenia w pracy na stanowisku majstra/inżyniera budowy,
 • znajomość prawa budowlanego
 • uprawnień w zakresie kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robót,
 • inicjatywa, zaangażowanie, skuteczność w realizacji zadań,
 • odpowiedzialność, samodzielność, sumienność

Oferujemy:

 • benefity pracownicze (MultiSport, Prywatna opieka medyczna),
 • pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • możliwość ciągłego podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 • stabilne zatrudnienie,
 • pracę przy realizacji ciekawych projektów

Skontaktuj się z nami

Telefon kontaktowy: 17 850 56 61
E-mail: praca@instalbud.rzeszow.pl