Koordynator instalacji sanitarnych

Koordynator instalacji sanitarnych

Miejsce pracy: woj. mazowieckie/Warszawa

 

Zadania:

 • Udział w odbiorach robót sanitarnych przeprowadzanych przez inwestorów
 • Udział w naradach koordynacyjnych z inwestorem
 • Udział w odbiorach lokali przez ich nabywców
 • Weryfikacja i nadzór usuwania usterek w wyznaczonym terminie
 • Bieżące kontrolowanie jakości robót sanitarnych
 • Udział w naradach koordynacyjnych z podwykonawcami
 • Współpraca na budowie z kierownikami innych branż
 • Analiza dokumentacji projektowej w fazie realizacji i zgłaszanie wniosków mających na celu optymalizację zakresu robót
 • Weryfikacja przestrzegania przepisów BHP oraz utrzymania porządku na terenie budów
 • Prowadzenie dokumentacji związanej z zapewnieniem jakości robót budowlanych
 • Udział w naradach produkcyjnych w siedzibie Zarządu
 • Współpraca z Zarządem w celu opracowania i wdrożenia procedur związanych z zapewnieniem odpowiedniej jakości robót, przepisów BHP
 • Raportowanie działań własnych do Zarządu

 

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe o specjalności  w zakresie inżynierii sanitarnej i wodnej
 • 4 lata doświadczenia na stanowiskach związanych z kontrolą stanu technicznego w zakresie instalacji sanitarnych
 • Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie instalacji sanitarnych
 • Umiejętność współpracy z zespołami ludzi
 • Obowiązkowość, odpowiedzialność, aktywność

Oferujemy:

 • Pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
 • Stabilne zatrudnienie
 • Niezbędne narzędzia pracy
 • Pakiet opieki medycznej
 • Pakiet Multisport

Skontaktuj się z nami

Telefon kontaktowy: 17 850 56 61
E-mail: praca@instalbud.rzeszow.pl