Kierownik budowy / Projektu

Kierownik Budowy - Kierownik Projektu

Miejsce pracy: Katowice

Wymagania:

 • Doświadczenie w kierowaniu budowami w branży mieszkaniowej przez okres co najmniej 5 lat
 • Uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
 • Przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

Opis stanowiska:

 • Nadzór nad powierzonymi budowami, nad ich terminowym i należytym wykonaniem, zgodnie z budżetem i harmonogramem oraz umową z Inwestorem
 • Reprezentowanie Pracodawcy w kontaktach z Inwestorem, Podwykonawcami i Usługodawcami, udział w naradach budów
 • Współpraca z działem Produkcji przy przygotowywaniu ofert, budżetów i harmonogramów rzeczowo-finansowych budów
 • Nadzorowanie realizacji umów (z inwestorami, podwykonawcami, usługodawcami) zgodnie z ich zapisami
 • Bieżąca analiza dokumentacji projektowej realizowanych budów w zakresie ich poprawności , zgodności oraz możliwości optymalizacji kosztów
 • Wizytacja budów i odcinków robót wraz z raportowaniem do Zarządu o stanie realizacji
 • Raportowanie o trudnościach i zagrożeniach do Zarządu spółki
 • Wykonywanie poleceń i instrukcji Prezesa Zarządu i Dyrektora Produkcji
 • Nadzorowanie kadry podległych budów
 • Obecność na naradach koordynacyjnych budów oraz na naradach produkcyjnych spółki
 • Nadzór nad przestrzeganiem zasad BHP

Oferujemy:

 • Pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
 • Stabilne zatrudnienie
 • Niezbędne narzędzia pracy
 • Opiekę medyczna
 • Pakiet Multisport

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 27.08.1997r. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 923 ze zm.”

Warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych poprzez zaznaczenie pkt.1 w poniższym formularzu:

FORMULARZ

Skontaktuj się z nami

Telefon kontaktowy: 17 850 56 61
E-mail: 
praca@instalbud.rzeszow.pl