Kierownik budowy robót sanitarnych

Kierownik budowy robót sanitarnych

Miejsce pracy: Lipsko
Region: mazowieckie

Opis stanowiska:

 • Planowanie, kierowanie i nadzorowanie wykonania robót w zakresie sieci kanalizacyjnych i wodociągowych,
 • Nadzór i koordynacja robót, współpraca z Zamawiającym,
 • Weryfikacja dokumentacji projektowej i zastosowanych rozwiązań,
 • Sporządzanie dokumentacji powykonawczej,
 • Nadzór nad przestrzeganiem zasad BHP.

Wymagania:

 • Uprawnienia wykonawcze do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
 • Pełnienie funkcji kierownika robót lub kierownika budowy na minimum 3 dużych kontraktach, w zakres których wchodziła budowa lub przebudowa sieci sanitarnych,
 • Kierowanie pracami przy realizacji sieci kanalizacyjnych (potwierdzone referencjami),
 • Przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa (opłacone składki za 2017r.).

Oferujemy:

 • Pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • Stabilne zatrudnienie,
 • Niezbędne narzędzia pracy,
 • Benefity pracownicze (Multisport, prywatna opieka medyczna).

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 27.08.1997r. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 923 ze zm.”

Skontaktuj się z nami

Telefon kontaktowy: 17 850 56 61
E-mail: 
APLIKUJ