Kariera

Kariera

Ludzie są najcenniejszym kapitałem firmy i fundamentem który ostatecznie decyduje o jej sukcesie. Dlatego tak istotna jest dla nas praca z osobami, które wniosą znaczący wkład w osiągnięcie stawianych im celów, mogąc jednocześnie realizować się w wykonywaniu swych zadań.

Poszukując najlepszych kandydatów kładziemy nacisk na rozwój i kompetencje zespołu, dbając o to, by reprezentował on najwyższy poziom profesjonalizmu w wykonywaniu powierzonych zadań. Jeżeli chętnie podejmujesz inicjatywę, nie boisz się wyzwań, angażujesz się w wykonywane zadania i odczuwasz chęć dalszego rozwijania się — dołącz do nas.

Jedną z podstawowych wartości dla Instalbud-Rzeszów Sp. z o.o. jest rozwój naszych pracowników. Stawiamy na osoby, które wiążą swoją przyszłość zawodową z naszą firmą oraz są gotowe rozwijać się razem z nami. Inwestowanie w takich pracowników jest dla nas warunkiem koniecznym, bez niego realizacja naszych celów biznesowych i wyzwań nie byłaby możliwa. Celem jest wykorzystanie potencjału tkwiącego w pracownikach, pomagamy im w podnoszeniu poziomu kwalifikacji i kompetencji, oferując wsparcie w postaci różnego rodzaju warsztatów, kursów i szkoleń. Niedawno otworzyliśmy bibliotekę w której nasi pracownicy mogą wypożyczać książki z wielu dziedzin, nie tylko tych związanych z zawodem. Chcemy by pracownik firmy Instalbud-Rzeszów Sp. z o.o. czuł się doceniany i wiedział, że jego wysiłki zostaną zauważone. W naszej firmie funkcjonuje System Okresowej Oceny Pracowników zapewniający sprawiedliwą i obiektywną ocenę wyników i kompetencji pracowników. Narzędzie to wspiera pracowników w codziennej pracy oraz motywuje do jej udoskonalenia.
Te wszystkie elementy zwiększają poczucie bezpieczeństwa i pozwalają pracownikowi realizować się w stabilnym i przyjaznym środowisku.

W naszej firmie funkcjonuje program rozwoju zawodowego, który ułatwia pracownikom zaplanować i realizować poszczególne etapy w swojej karierze.


1) INŻYNIER BUDOWY

To absolwent technikum lub inżynier po studiach bez lub z minimalnym doświadczeniem.
Czas pracy do drugiego stopnia: 1 rok.

Szkolenia do odbycia: szalunki, rusztowania, bhp, technologie wykończeniowe, technologie układania betonu, technologie związanie z przygotowaniem i układaniem zbrojenia, pierwsza pomoc.

Warunek do przejścia na drugi stopień: odbycie min. 3 szkoleń i otwarcie dziennika praktyk.


2) STARSZY INŻYNIER BUDOWY

To absolwent technikum lub inżynier po studiach z min.  rocznym doświadczeniem u nas lub w innej firmie na podobnym stanowisku.
Czas pracy do 3-go stopnia:  2 lata i min. dwie budowy.

Szkolenia do odbycia: nie odbyte szkolenia z pierwszego stopnia, a dodatkowo: zarządzanie ludźmi, rozwiązywanie problemów, skuteczne komunikowanie się.

Warunek do przejścia na kolejny stopień: ukończenie min. 5 szkoleń (stopień 1 i stopień 2 ).


3) MAJSTER BUDOWY

To absolwent technikum/inżynier po studiach z min. 3-letnim doświadczenie na budowie w naszej lub w innej firmie.
Czas pracy do stopnia czwartego: 2 lata i min. 3 budowy.

Szkolenia do odbycia: stopień 1 i stopień 2 oraz zarządzanie zespołem, umiejętność delegowania obowiązków, rozwiązywanie sytuacji konfliktowych, zarządzanie projektem (podstawowe).

Warunek przejścia na kolejny poziom: ukończone min. 7 szkoleń (stopień 1, stopień 2 i stopień 3), zdobycie uprawnień do prowadzenia robót budowlanych bez ograniczeń.

* Na tym poziomie osoba może zakończyć swoje karierę – wraz z wysługą lat wynagrodzenie będzie wzrastało (na dzień dzisiejszy ok 200 zł na rok).


4) KIEROWNIK ROBÓT

To absolwent technikum/inżynier po studiach z min. 5-letnim doświadczeniem w branży budowlanej na podobnych stanowiskach u nas lub w innej firmie, posiadający uprawnienia budowlane do prowadzenia robót bez ograniczeń.
Czas pracy do 5 stopnia: min. 2 lata i min. 3 budowy.

Szkolenia do odbycia: stopień 1, stopień 2 i stopień 3 oraz zarządzanie projektem, Autocad, Rodos, budżetowanie.

Warunek przejścia na kolejny poziom: ukończone 10 szkoleń (stopień 1, stopień 2, stopień 3 i stopień 4).


5) KIEROWNIK BUDOWY

To absolwent technikum/inżynier po studiach z min. 7-letnim doświadczeniem u nas lub w innej firmie na podobnych stanowiskach, posiadający uprawnienia budowlane do prowadzenia robót bez ograniczeń.
Czas pracy do stopnia 6: min 3 lata, min. 2 budowy.

Szkolenia: stopień 1, stopień 2, stopień 3 i stopień 4 oraz rozszerzenie poszczególnych szkoleń o kolejne poziomy, zwiększenie skuteczności menadżerskiej, kontrolowanie emocji, motywowanie pracowników.

Warunek przejścia na kolejny poziom: ukończone min. 15 szkoleń.

* Na tym poziomie pracownik może zakończyć swoją karierę – pensja wraz z wysługą lat będzie wzrastała – co roku Kierownik Budowy musi przechodzić pozytywnie ocenę pracowniczą.


6) MENEDŻER KONTRAKTU

To absolwent technikum/inżynier po studiach z min. 10-letnim doświadczeniem w branży budowlanej na podobnych stanowiskach wraz z predyspozycjami do zarządzania zespołem ludzkim. To osoba myśląca wielowymiarowo, zarządzająca więcej niż tylko jednym projektem, zorientowana na wizję firmy, rozwiązująca złożone problemy, widząca wynik budowy jako cel nadrzędny.

Szkolenia do odbycia: ciągłość szkoleń z poprzednich poziomów, nieustanne podnoszenie kwalifikacji o kolejne poziomy.