Dotacja

Instalbud-Rzeszów Sp. z o.o. realizuje projekt pn. „Dotacja na kapitał obrotowy dla INSTALBUD-RZESZÓW Sp. z o.o.”. Celem projektu jest wsparcie spółki w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia

bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Planowanym efektem projektu jest utrzymanie prowadzonej działalności spółki. Wartość Projektu wynosi 217 763,34zł. Wkład Funduszy Europejskich wynosi 217 763,34zł.