Szkolenie z Przeciwdziałania Mobbingowi i Dyskryminacji

Szkolenie z Przeciwdziałania Mobbingowi i Dyskryminacji

W dniu 06.06.2018r. rozpoczęliśmy cykl szkoleń z zakresu Przeciwdziałania mobbingowi  i dyskryminacji w miejscu pracy. Szkoleniem tym zostały objęte wszystkie działy w firmie.

Prowadzący Piotr Ruta, obok przekazania informacji o tym jakie zachowania są lub  mogą być postrzegane jako mobbing i dyskryminacja, mówił o narzędziach ochrony prawnej przed tego typu zjawiskami w miejscu pracy oraz trybu postępowania w przypadku ujawnienia takich przypadków.