Szkolenia 2017 – podsumowanie raportu

Szkolenia 2017 – podsumowanie raportu

W minionym roku zrealizowanych zostało ponad dwa razy więcej szkoleń niż w roku 2016. Pracownicy mieli okazję uczestniczyć w kursach o różnorodnej tematyce, doskonaląc swoje kompetencje pod okiem wykwalifikowanych trenerów.

W roku 2017 r. firma zorganizowała 25 szkoleń na łączną kwotę ponad 24 000,00 zł. Z nauki skorzystało 61 osób, spędzając na szkoleniach łącznie 149 godzin. Zakres tematyczny był bardzo obszerny i zróżnicowany, począwszy od zagadnień branżowych związanych z budownictwem, poprzez kursy z księgowości/prawne, skończywszy na szkoleniach rozwijających kompetencje miękkie.

 

W trosce o doskonalenie naszego zespołu prosimy o wszelkie uwagi i sugestie oraz propozycje tematów nowych szkoleń, które możemy zorganizować w bieżącym roku. Należy również pamiętać, że zawsze można się zwrócić do Zarządu z prośbą o dofinansowanie np. kursów specjalistycznych, związanych z pełnioną w firmie funkcją, a także studiów podyplomowych, które przyczynią się do efektywniejszego funkcjonowania pracownika na stanowisku pracy.