Benefity dla pracowników Instalbud-Rzeszów

Benefity dla pracowników Instalbud-Rzeszów

Od pierwszego czerwca br. firma rozszerzyła swoją ofertę benefitów dla pracowników.  Od tej pory wszyscy zatrudnieni w Instalbud-Rzeszów oraz ich rodziny, mogą skorzystać z Opieki Medycznej PZU Zdrowie, a także z karty Multisport. Obydwie możliwości są dofinansowane przez firmę.

W firmie Instalbud-Rzeszów, można skorzystać z wielu benefitów. Jednym z nich jest ubezpieczenie Opieka Medyczna PZU Zdrowie. Dzięki temu świadczeniu, wszyscy ubezpieczeni mają możliwość skorzystania z bezpłatnego, pozbawionego skierowań i limitów dostępu do lekarzy specjalistów. W ciągu zaledwie kilku dni roboczych od zgłoszenia, zostaną przyjęci do lekarza w ponad 1700 placówkach w całym kraju. Obecnie z tej możliwości korzysta większość pracowników firmy. Od początku miesiąca, wszyscy korzystający z Opieki Medycznej PZU Zdrowie, mają możliwość włączenia do ubezpieczenia również członków swojej rodziny. Możliwość korzystania z prywatnej opieki medycznej przez rodziny Pracowników jest również współfinansowana przez Instalbud-Rzeszów Sp. z o.o.

Kolejnym z benefitów proponowanych Pracownikom firmy jest program korzyści Multisport. Dzięki tej opcji Pracownicy mają dostęp do kilku tysięcy obiektów sportowych, gdzie mogą uprawiać kilkadziesiąt różnych dyscyplin. Program został niedawno wdrożony w spółce. Firma dofinansowuje karty Multisport zarówno pracownikom, jak i członkom ich rodzin.