Warsztaty dla kadry inżynierskiej i kierowniczej w Warszawie

Warsztaty dla kadry inżynierskiej i kierowniczej w Warszawie

21.03.2017r. w Warszawie miało miejsce szkolenie dla pracowników nadzoru z poszczególnych budów. Po raz pierwszy odbyło się  w tak licznym gronie. Tematyką warsztatów było wyznaczanie celów (indywidualnych i zespołowych), rozwiązywanie problemów oraz szeroko pojęta idea „jednominutowego” zarządzania. Szkolenie poprowadził Piotr T. Ruta.