Podsumowanie szkoleń w 2016 roku

Podsumowanie szkoleń w 2016 roku

Rozwój pracowników jest jedną z podstawowych wartości dla Instalbud-Rzeszów Sp. z o.o.. Od początku istnienia, firma stawia na rozwój potencjału tkwiącego w pracownikach i podnoszenie ich poziomu kwalifikacji i kompetencji. Potwierdzają to dane z raportu dotyczącego szkoleń przeprowadzonych w 2016 roku.

W minionym roku w firmie zostało zorganizowanych 12 szkoleń, na łączną kwotę niemal 60.000 zł, w których udział wzięło w sumie 86 osób. Były to zarówno szkolenia zamknięte jak i otwarte. Pracownicy spędzili na nauce łącznie 248 godzin, doskonaląc swoje umiejętności pod okiem wykfalifikowanych trenerów. Jednym ze szkoleń, które na długo zostanie uczestnikom w pamięci było bez wątpienia „Doskonalenie umiejętności menedżerskich dla kadry wyższego szczebla”, przeprowadzone przez Pana Piotra Rutę, trenera z ponad 20-letnim doświadczeniem, który specjalizuje się w coachingu biznesowym, menedżerskim, przywódczym i strategicznym. Pierwsze spotkanie z Panem Piotrem zaowocowało na tyle, iż firma podjęła decyzję o dalszej współpracy. Efektem tego było szkolenie, które odbyło się już obecnym roku. Zaplanowane są również kolejne spotkania, które poza dotychczasową formą przyjmą również postać warsztatów i skierowane będą dla znacznie szerszej grupy pracowników. Szkolenia menedżerskie nie były jednak jedynymi, które odbyły się w ubiegłym roku w Instalbud-Rzeszów Sp. z o.o. Miały one różnorodną tematykę, począwszy od zagadnień typowo branżowych związanych z budownictwem, poprzez te rozwijające kompetencje miękkie, skończywszy na kursie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej.

Harmonogram szkoleń na bieżący rok jest bardzo obiecujący. Zaplanowano bowiem kilkanaście kursów menedżerskich, w tym szkolenia z zakresu kompetencji miękkich m.in. związane z komunikacją, negocjacjami, czy zarządzaniem sobą w czasie. Lista jest jednak cały czas aktualizowana i na chwilę obecną pewne jest jedno – w tym roku liczba kursów, szkoleń i warsztatów będzie znacznie większa niż w poprzednim. Należy również pamiętać, że zawsze można się zwrócić do Zarządu z prośbą o dofinansowanie np. kursów branżowych związanych z wykonywanym zawodem, studiów podyplomowych itp.