Szkolenie dla kadry kierowniczej

Szkolenie dla kadry kierowniczej

Dnia 21.12.2016r. w Warszawie odbyło się szkolenie zamknięte pn. „Doskonalenie umiejętności menedżerskich” dla kadry kierowniczej. Uczestniczyli w nim Dyrektorzy i  Kierownicy pracujący na naszych warszawskich inwestycjach.

Trenerem prowadzącym był Piotr T. Ruta – doświadczony negocjator, coach i mówca motywacyjny. Uczestnicy doskonalili swoje umiejętności niezbędne do efektywnego zarządzania zespołem pracowniczym. Szkolenie było powodem do zadowolenia zarówno dla Pracowników z rozwoju swoich kompetencji jak i dla Pracodawcy z właściwie zainwestowanych środków.