Szkolenia naszych Pracowników – inwestycja w rozwój przedsiębiorstwa

Szkolenia naszych Pracowników – inwestycja w rozwój przedsiębiorstwa

Przyszłość każdej organizacji zależy  w znacznej mierze od wiedzy i poziomu wykształcenia kadry pracowniczej. Inwestowanie w kapitał ludzki to najlepsza forma lokaty w rozwój przedsiębiorstwa. Nie podejmowanie działań w kierunku podnoszenia kwalifikacji personelu to często pierwszy krok ku stagnacji i obniżania dochodów przedsiębiorstwa. Jedyną skuteczną metodą walki z konkurencją jest właśnie inwestycja w szkolenia, co potwierdzają menedżerowie największych przedsiębiorstw.

Nieustanne podnoszenie kwalifikacji pracowników to główny kierunek rozwoju technicznego i organizacyjnego firmy. Wzrastające wymogi rynku pracy sprawiają, że najważniejszym zasobem firmy staje się pracownik nie tylko świetnie wykształcony, ale także zaangażowany w rozwój firmy.

Czasy, gdy najważniejszym warunkiem do odnoszenia sukcesów zawodowych był jedynie dyplom wyższej uczelni minęły bezpowrotnie. Obecnie o powodzeniu zawodowym decydują inne kryteria: dbanie o pogłębianie wiedzy,  jej pielęgnowanie, doskonalenie oraz rozwój intelektualny. Przedsiębiorstwa aby nie zostać w tyle za konkurencją musza nieustannie dbać o podwyższanie kwalifikacji swoich pracowników co jednocześnie przekłada się na  zwiększenie kreatywności, pomysłowości oraz kształtowanie ich lojalności.

Firma Instalbud-Rzeszów rozpoczyna cykl szkoleń, na które otrzymaliśmy dofinansowanie ze środków KFS. Dofinansowanie jest częściowe, pozostałą kwotę w rozwój Inżynierów inwestuje Pracodawca. Szkolenie poprowadzi firma CDG PRO Sp. z o.o. Środki z KFS zostały przyznane tylko inżynierom i aktualnie to właśnie oni będą objęci programem szkoleniowym.

Temat szkolenia to: Kosztorysowanie robót budowlanych z elementami warunków technicznych odbioru robót budowlanych oraz elementami kontraktowania FIDIC.

Poszczególne zajęcia edukacyjne będą prowadzić najlepsi, wykwalifikowani trenerzy. Szkolenie obejmuje łącznie 120 godzin. Jesteśmy przekonani, że inwestycja w rozwój Pracowników zwiększy ich zaangażowanie i podniesie poziom motywacji do pracy. Szkolenia z pewnością przyczynią się do szerokiego rozwoju kompetencji Pracowników, co bezpośrednio przełoży się na podniesienie jakości świadczonych przez naszą firmę usług.