Nowe Biuro Projektowe – Kreska

Nowe Biuro Projektowe – Kreska

Jednym z ostatnio wdrożonych strategicznych celów rozwoju naszej firmy są usługi projektowe. W lutym 2016 roku w strukturach firmy rozpoczęła swoją działalność jednostka organizacyjna zajmująca się opracowywaniem dokumentacji projektowej.
W związku z powyższym Prezes Zarządu Wojciech Kosik ogłosił konkurs dla wszystkich pracowników na nazwę nowopowstałej jednostki.
Pracownicy mieli kilka dni na przesłanie propozycji. Następnie komisja w pięcioosobowym składzie z Prezesem na czele oraz nowymi pracownikami działu projektowego, jako głównymi zainteresowanymi, przeprowadziła burzliwą naradę. Wybór nie był łatwy, gdyż wszyscy pracownicy potraktowali sprawę bardzo poważnie, niejednokrotnie angażując intelektualnie całe swoje rodziny. Każdy bowiem chciał mieć historyczny udział w rozwoju firmy jakim niewątpliwie jest fakt powstania w strukturach biura projektowego. Ostatecznie wygrała propozycja inżyniera budowy Łukasza Kasprzaka: Biuro Projektowe KRESKA i to on otrzymał główną nagrodę. Komisja przyznała także dwa wyróżnienia. Pierwsze z nich otrzymała propozycja projektanta Jakuba Brzewskiego: DAB. Drugim wyróżnieniem została objęta nazwa ALEPROJEKT, którą niezależnie od siebie zgłosiło 3 osoby : Józef Potoczny, Małgorzata Pustelniak i Katarzyna Smela.
Wszyscy wierzymy, że nazwa Biuro Projektowe KRESKA przyniesie szczęście naszym projektantom. Życzymy im powodzenia i wielu sukcesów, które dzięki zaangażowaniu pracowników w konkurs staną się udziałem wszystkich.